Moderni sofa Paula krėslas Rosana

Išmatavimai

Sofa

180x100x74h

Pufas

D 50x30h

Krėslas Rosana

110x80x150h

Pufas

70x60x50h